Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Evidencia obyvateľstva a matrika

Čestné prehlásenie - editovateľné
 Cestne_prehlasenie.doc (13 kB) (13 kB)

Čestné prehlásenie
 Cestne_prehlasenie.pdf (36.8 kB) (36.8 kB)

Splnomocnenie - editovateľné
 Splnomocnenie.doc (12 kB) (12 kB)

Splnomocnenie
 Splnomocnenie.pdf (37.5 kB) (37.5 kB)

Žiadosť o vydanie matričného dokladu
 Ziadost_o_vydanie_matricneho_dokladu.pdf (19.1 kB) (19.1 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu - editovateľný
 Navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.doc (21 kB) (21 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf (58.6 kB) (58.6 kB)

Ústny návrh na zrušenie trvalého pobytu - editovateľný
 Zaznam_ohlasovne_z_ustneho_navrhu_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.doc (22 kB) (22 kB)

Ústny návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Zaznam_ohlasovne_z_ustneho_navrhu_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf (62.7 kB) (62.7 kB)

Miestne dane a poplatky - tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o odpustenie poplatku za TKO
 Ziadost_o_odpustenie_poplatku_za-KO.pdf (287.7 kB) (287.7 kB)

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO
 Ziadost_o_znizenie_poplatku_za_KO.pdf (288.3 kB) (288.3 kB)

Priznanie k dani - Príloha č. IV. Daň z bytov a nebytových priestorov
 priznanie_k_dani_byt_neb_priestor.pdf (190.2 kB) (190.2 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie_pre_FO_a_PO_k_miestnym_daniam.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Priznanie k dani - Časť informácie o daňovníkovi, sumár daní
 priznanie_k_dani_zahlavie_danovnik.pdf (703.9 kB) (703.9 kB)

Priznanie k dani - Príloha č. II. Daň z pozemkov
 priznanie_k_dani_priloha_pozemky.pdf (203.8 kB) (203.8 kB)

Priznanie k dani - Príloha č. III. Daň zo stavieb - stavba na jeden účel
 priznanie_k_dani_stavba_na_jeden_ucel.pdf (223 kB) (223 kB)

priznanie k dani - Príloha č. III. Daň zo stavieb - stavba na viac účelov
 priznanie_k_dani_stavba_na_viac_ucelov.pdf (160.5 kB) (160.5 kB)

Priznanie k dani - Príloha na zníženie alebo oslobodenie od dane
 priznanie_k_dani_priloha_znizenie.pdf (258.6 kB) (258.6 kB)

Poučenie na vyplnenie priznania
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Potvrdenie o podaní priznania
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

Oznamovacia povinnosť o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
 Oznamovacia_povinnost_o_pocte_prenocovani_a_pocte_ubytovanych_hosti.pdf (82 kB) (82 kB)

Oznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva
 Oznamenie_k_dani_za_uzívanie_verejneho_priestranstva.pdf (72 kB) (72 kB)

Stavebná a bytová oblasť

Žiadosť o stavebné povolenie-dodatočné povolenie
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_Dodatocne_povolenie.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

Žiadosť k ohláseniu drobnej stavby
 Ziadost_k_ohlaseniu_drobnej_stavby.pdf (302.2 kB) (302.2 kB)

Žiadosť na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadosť_na_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.pdf (203 kB) (203 kB)

Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR
 Ziadost_o zrusenie_ osvedcenia_ SHR.pdf (102.3 kB) (102.3 kB)

Žiadosť o zápis do evidencie SHR
 Ziadost_o zapis_do_ evidencie_ SHR.pdf (194.8 kB) (194.8 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 Ziadost_o_pridelenie_najomneho_bytu.pdf (190.5 kB) (190.5 kB)

Žiadosť k ohláseniu stavebných úprav alebo udržiavacích prác
 Ziadost_ k ohlaseniu_ stavebnych_ uprav_alebo_ udrziavacich_ prac.pdf (295.2 kB) (295.2 kB)

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom dozore stavby
 Vyhlasenie_kvalifikovanej_osoby_o_odbornom_dozore_stavby.pdf (176.2 kB) (176.2 kB)

Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_kolaudaciu_stavby_a_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf (200 kB) (200 kB)

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla
 Ziadost_o_urcenie_supisneho_orientacneho_cisla.pdf (356.5 kB) (356.5 kB)

Žiadosť na výrub drevín
 Ziadost_na_vyrub_drevin.pdf (194.1 kB) (194.1 kB)

Žiadosť o stanovisko obce k odňatiu poľnohospodárskej pôdy
 Ziadost_o_stanovisko_obce_k_odnatiu_polnohospodarskej_pody.pdf (98.4 kB) (98.4 kB)

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf (25.9 kB) (25.9 kB)

Podnikateľská činnosť

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území obce Lehota pod Vtáčnikom - editovateľné
 Ohlasenie_prevadzkarne_a_casu_predaja_v_obchode_a_vprevadzke_ sluzieb_na_uzemi_obce_Lehota_pod_Vtacnikom.doc (27 kB) (27 kB)

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území obce Lehota pod Vtáčnikom
 Ohlasenie_prevadzkarne_a_casu_predaja_v_obchode_a_vprevadzke_ sluzieb_na_uzemi_obce_Lehota_pod_Vtacnikom.pdf (53.6 kB) (53.6 kB)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka