Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Symboly obce

Súčasný erb obce Lehota pod Vtáčnikom vznikol v roku 1994. Odbornú expertízu spracoval univerzitný profesor PhDr. Jozef Novák DrSc., ktorý vychádzal z historickej symboliky oboch Lehôt. Na jej základe vypracovali akad. maliari manželia Čisárikovci výtvarný návrh. Erb zlúčenej obce schválila a zaevidovala Heraldická komisia MVSR pod signatúrou poradového čísla L - 32/94. Dnešná obec s názvom Lehota pod Vtáčnikom vznikla v roku 1960 zlúčením Malej a Veľkej Lehoty, preto bolo správne umiestniť na štít historické symboly oboch Lehôt. Erb tvorí červený štít. V jeho hornej polovici je umiestnená strieborná kniha so zlatorezom, na nej sú tri zlaté gule. Vo vrchných rohoch štítu sú dve strieborné hviezdičky. V dolnej polovici štítu je strieborné čerieslo a lemeš. Hornú polovicu štítu tvoria atribúty svätého Mikuláša, podľa pečatidla Veľkej Lehoty z polovice 18. storočia a v dolnej je historický symbol Malej Lehoty z rovnakého obdobia.
 
          erb obce                      pečať obce                 vlajka
            
  

Správy o Malej Lehote su veľmi skúpe. Dostupná je iba najstaršia zmienka o obci z roku 1362. Symbol obce potvrdzuje poznatok, že hlavnym zdrojom obživy Lehoťanov bolo poľnohospodárstvo. Na obecnom pečatidle z prvej polovice 18. storočia je v dolnej polovici oválneho poľa vyryté čerieslo a lemeš. V hornej polovici sú písmená KI oproti predpokladaným KL - Kis Lehota. Napriek dnes nevysvetliteľnej skratke ide skutočne o pečatidlo Malej Lehoty. Dokazujú to dokumenty z roku 1784, vydané miestnym richtárom a prisažnými Malej Lehoty a ich pravosť je potvrdená touto pečaťou. Opísané pečatidlo Malá Lehota používala až do konca 19. storočia. Bola ním ovplyvnená aj nápisová pečiatka obce z druhej polovice 19. storočia, ktorej trojriadkový text znie: G (emeinde) KI (s). Lehota. Skratka KI. pre pomenovanie Malý je v maďarčine neobvyklá. Pečiatka bola najdená na dokumente z roku 1871. Na prelome 19. a 20. storočia vznikla ďalšia nápisová pečiatka s textom: NYITRA VÁRMEGYE KIS-LEHOTA KIS KOZSÉG PRIVIGYEIJÁRÁS, čo v preklade znamená Nitrianska Župa Malá - Lehota malá obec prievidzský okres. Našla sa na listoch z roku 1907 a 1909. V týchto rokoch sa už staré erbové pečatidlo určite nepoužívalo a tak sa aj na historický symbol zabudlo. O Veľkej Lehote vieme, že najstaršia písomná správa o nej je z roku 1388. Patrila panstvu Sivý Kameň a v prvej polovici 15. storočia bola spustošená. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a chovom oviec. Malú aj Veľkú Lehotu mali najdlhšie vo vlastníctve Majténiovci. Obe Lehoty sa samostatne vyvíjali do roku 1960, keď boli zlúčené a premenované na Lehotu pod Vtáčnikom. Historickým cirkevným symbolom obce je sv. Mikuláš. Jeho postavu v obvyklej podobe - s barlou a tromi guľami na knihe nachádzame na oválnom pečatidle z prvej polovice 18. storočia. Tu je sv. Mikuláš navyše doprevádzaný dvoma hviezdičkami, ktoré sú vyryté po ľavej strane svätca vo výške hlavy a pŕs. Po obvode pečatného poľa je kruhopis: SIGILUM PAGI NAGI LEHOTENSIS (pečiatka dediny Veľká Lehota). Otlačok tohto pečatidla sa nachádza na dokumentoch z rokov 1779 - 1784. Na prelome 19. a 20. storočia vznikla aj vo Veľkej Lehote nápisová pečiatka s rovnakým textom, čo sa potvrdilo na dokumentoch z rokov 1907 a 1908. V tom čase obec svoje staršie pečatidlo uz nepoužívala. 


                                


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka