Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty realizované v obci zo ŠF EÚ a iné dotácie

Podpora opatrovateľskej služby v obci Lehota pod Vtáčnikom

Tabulka_LPV-page-001.jpg

link na zmluvu

 


 

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lehota pod Vtáčnikom

Predchádzanie vzniku BRKO.jpg

 

 


 

Obnova knižného fondu - akvizícia knižníc.

FPU_logo2_cierne (1).jpgFond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlásil Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.
Podprogram: 5.1.3. Akvizícia knižníc
Rozpočet:                          1 270,00 €
Podpora z FPÚ :  95 %      1 200,00 €
Vlastné zdroje:      5 %           70,00 €
Oprávnené obdobie : od 01.07.2018  do 30.06.2019.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-03587


 

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 1 "Infraštruktúra vzdelávania"

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 1 "Infraštruktúra vzdelávania"
Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
Názov projektu : Generálna oprava a rekonštrukcia základnej školy.

Celkové náklady projektu :                   676 365,00 €
Európska únia              85 %               574 910,00 €
Štátny rozpočet            10 %                67 637,00 €
Vlastné zdroje                5 %                33 318,00 €       


 

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 4 "Regenerácia sídiel"

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 4 "Regenerácia sídiel"
Opatrenie č. 4.1. Regenerácia sídiel
Názov projektu : Rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev po povodniach

Celkové náklady projektu :                         438 060,00 €
Európska únia                  85 %
Štátny rozpočet                10 %
Vlastné zdroje                   5 %  


 

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 4 "Regenerácia sídiel"

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 4 "Regenerácia sídiel"
Opatrenie č. 4.2. Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Názov projektu: Rekonštrukcia hasičskej stanice v Lehote pod Vtáčnikom

Celkové náklady projektu :                176 176,00 €
Európska únia :             85 %                      
Štátny rozpočet             10 %
Vlastné zdroje                5 %


 

Regionálny operačný porgram životné prostredie
Prioritná os č. 3 "Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov"

Operačný program životné prostredie
Prioritná os č. 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
Názov opatrenia : 3.1. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy.
Názov projektu : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom - nákup multifunkčného čistiaceho auta

Celkové náklady projektu :                           361 374,00 €
Európska únia                    85 %
Štátny rozpočet                  10 %
Vlastné zdroje                      5 %


 

Multifunkčné čistiace auto - preberanie vozidla

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara


 
 
Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara


 
 
Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara


 
 
Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara


 
 
Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara


 

Rekonštrukcia hasičskej stanice v Lehote pod Vtáčnikom

Informačná tabuľa

Informačná tabuľa
Autor: Ing. Jana Píšová

Informačná tabuľa II

Informačná tabuľa II
Autor: Ing. Jana Píšová

Hasičská stanica - na začiatku rekonštrukcie

Hasičská stanica - na začiatku rekonštrukcie
Autor: Ing. Jana Píšová

Zahájenie stavby

Zahájenie stavby
Autor: Ing. Jana Píšová


 
 
Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica
Autor: Miloš Obert

Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica-iný pohľad

Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica -iný pohľad
Autor: Miloš Obert


 

Generálna oprava a rekonštrukcia základnej školy

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 

Rekonštrukcia miestnych komunikácii a verejných priestranstiev po povodniach

Informačná tabuľa

Informačná tabuľa
Autor: Ing. Jana Píšová

Informačná tabuľa na Námestí SNP

Informačná tabuľa na Námestí SNP
Autor: Ing. Jana Píšová

Chodník k polyfunkčnému objektu

Chodník k polyfunkčnému objektu
Autor: Ing. Jana Píšová

Chodník na Ul. Náklo

Chodník na Ul. Náklo
Autor: Ing. Jana Píšová


 
 
Chodník od Námestia SNP k bytovkám

Chodník od Námestia SNP k bytovkám
Autor: Ing. Jana Píšová

Rekonštrukcia Námestia SNP

Rekonštrukcia Námestia SNP
Autor: Ing. Jana Píšová

Námestie SNP

Námestie SNP
Autor: Ing. Jana Píšová

Námestie SNP - rekonštrukcia

Námestie SNP - rekonštrukcia
Autor: Ing. Jana Píšová


 
 
Parkovisko pred poštou

Parkovisko pred poštou
Autor: Ing. Jana Píšová

Položená dlažba na parkovisku pred poštou

Položená dlažba na parkovisku pred poštou
Autor: Ing. Jana Píšová

Práce na Námestí SNP

Práce na Námestí SNP
Autor: Ing. Jana Píšová

Predtým to bola asfaltová plocha na Námestí SNP

Predtým to bola asfaltová plocha na Námestí SNP
Autor: Ing. Jana Píšová


 
 
Prípravné práce na Námestí SNP

Prípravné práce na Námestí SNP
Autor: Ing. Jana Píšová

Ulica Náklo - chodník

Ulica Náklo - chodník
Autor: Ing. Jana Píšová

Nové jazierko

Nové jazierko
Autor: Ing. Jana Píšová

Fontána na Námestí SNP

Fontána na Námestí SNP
Autor: Ing. Jana Píšová


 
 
Fontána z iného pohľadu

Fontána z iného pohľadu
Autor: Ing. Jana Píšová

Chodník za pamätníkom SNP

Chodník za pamätníkom SNP
Autor: Ing. Jana Píšová

Chýba už len zeleň

Chýba už len zeleň
Autor: Ing. Jana Píšová

Jazierko

Jazierko
Autor: Ing. Jana Píšová


 
 
Nové jazierko

Nové jazierko
Autor: Ing. Jana Píšová

Vybudovaný nový chodník

Vybudovaný nový chodník
Autor: Ing. Jana Píšová

Pohľad na jazierko

Pohľad na jazierko
Autor: Ing. Jana Píšová

Pohľad na Námestie SNP smerom k Domu kultúry

Pohľad na Námestie SNP smerom k Domu kultúry
Autor: Ing. Jana Píšová


 
 
Pohľad na Námestie SNP smerom k ZO 5000

Pohľad na Námestie SNP smerom k ZO 5000
Autor: Ing. Jana Píšová

Upravená časť Námestia SNP

Upravená časť Námestia SNP
Autor: Ing. Jana Píšová

Upravené námestie

Upravené námestie
Autor: Ing. Jana Píšová

Pekná plocha

Pekná plocha
Autor: Ing. Jana Píšová


 
 

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka