Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty realizované v obci zo ŠF EÚ a iné dotácie

Podpora opatrovateľskej služby v obci Lehota pod Vtáčnikom

Tabulka_LPV-page-001.jpg

link na zmluvu

 


 

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lehota pod Vtáčnikom

Predchádzanie vzniku BRKO.jpg

 

 


 

Obnova knižného fondu - akvizícia knižníc.

FPU_logo2_cierne (1).jpgFond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlásil Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.
Podprogram: 5.1.3. Akvizícia knižníc
Rozpočet:                          1 270,00 €
Podpora z FPÚ :  95 %      1 200,00 €
Vlastné zdroje:      5 %           70,00 €
Oprávnené obdobie : od 01.07.2018  do 30.06.2019.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-03587


 

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 1 "Infraštruktúra vzdelávania"

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 1 "Infraštruktúra vzdelávania"
Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
Názov projektu : Generálna oprava a rekonštrukcia základnej školy.

Celkové náklady projektu :                   676 365,00 €
Európska únia              85 %               574 910,00 €
Štátny rozpočet            10 %                67 637,00 €
Vlastné zdroje                5 %                33 318,00 €       


 

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 4 "Regenerácia sídiel"

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 4 "Regenerácia sídiel"
Opatrenie č. 4.1. Regenerácia sídiel
Názov projektu : Rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev po povodniach

Celkové náklady projektu :                         438 060,00 €
Európska únia                  85 %
Štátny rozpočet                10 %
Vlastné zdroje                   5 %  


 

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 4 "Regenerácia sídiel"

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 4 "Regenerácia sídiel"
Opatrenie č. 4.2. Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Názov projektu: Rekonštrukcia hasičskej stanice v Lehote pod Vtáčnikom

Celkové náklady projektu :                176 176,00 €
Európska únia :             85 %                      
Štátny rozpočet             10 %
Vlastné zdroje                5 %


 

Regionálny operačný porgram životné prostredie
Prioritná os č. 3 "Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov"

Operačný program životné prostredie
Prioritná os č. 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
Názov opatrenia : 3.1. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy.
Názov projektu : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom - nákup multifunkčného čistiaceho auta

Celkové náklady projektu :                           361 374,00 €
Európska únia                    85 %
Štátny rozpočet                  10 %
Vlastné zdroje                      5 %


 

Multifunkčné čistiace auto - preberanie vozidla

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara


 
 
Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara


 
 
Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara


 
 
Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara


 
 
Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Projekt : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom
Autor: Ján Hagara


 

Ďalšie fotogalérie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka