Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj a prenájom obecného majetku - zámery

Zámery - predaj majetku obce

Zámer odpredaja dielu z pozemku CKN parc.č.11369 - novej CKN parc. č. 2116/8

Obec Lehota pod Vtáčnikom v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného os ...viac...

Zverejnené 26.10.2018


 

Zámer odpredaja dielu z pozemku CKN parc.č.1152/7-novej CKN parc.č.1152/63

Kupujúci: Jozef Gašparovič, Kováčová 317/45, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 
                Alžbeta Gašparovičová, rod. Fábryová, Kováčová 317/45, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Obecné zastup ...viac...

Zverejnené 5.3.2018


 

Zámer kúpy spoluvlastníckeho podielu 1/4- ina z pozemnku vo výmere 60,5m2, CKN parc. č.749/40 o celkovej výmere 242 m2 zastavané plochy a nádvoria

Predávajúci: MVDr. Milan Sarvaš, 972 01 Bojnice, SNP 1152/1,SR
Obecné zastupiteľstvo v Lehote pod Vtáčnikom konštatuje:
Obec Lehota pod Vtáčnikom rieši vysporiadanie areálu pod stavbou b ...viac...

Zverejnené 10.8.2017


 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Lehota pod Vtáčnikom v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného os ...viac...

Zverejnené 28.4.2017


 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Lehota pod Vtáčnikom v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného os ...viac...

Zverejnené 28.4.2017


 
Položky 1-5 z 16
webygroup
ÚvodÚvodná stránka