Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa ustanovujú miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Vybavuje

Mgr. Lenka Šnircová, referentka daní a poplatkov
tel.: 046/546 91 15, mobil: 0902 967 594
e-mail: lenka.snircova@lehotapodvtacnikom.sk


Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov obce. Dane sú povinné platiť fyzické osoby a právnické osoby. Je povinnosťou fyzických aj právnických osôb dobrovoľne oznámiť obci, že im vznikla daňová povinnosť, ako aj daň dobrovoľne zaplatiť. Druhy miestnych daní(predmet dane, sadzby, lehoty, oslobodenia, …) sú ustanovené v jednotlivých všeobecne záväzných nariadeniach obce.


Obec zaviedla na svojom území nasledovné miestne dane a poplatky:

 

Všeobecne záväzné nariadenie a schválené dodatky k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady sú k nahliadnutiu na podstránke Všeobecne záväzné nariadenia.

 

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.

 

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

 

 

 

 


 

Miestne dane a poplatky - tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o odpustenie poplatku za TKO
 Ziadost_o_odpustenie_poplatku_za-KO.pdf (287.7 kB) (287.7 kB)

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO
 Ziadost_o_znizenie_poplatku_za_KO.pdf (288.3 kB) (288.3 kB)

Priznanie k dani - Príloha č. IV. Daň z bytov a nebytových priestorov
 priznanie_k_dani_byt_neb_priestor.pdf (190.2 kB) (190.2 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie_pre_FO_a_PO_k_miestnym_daniam.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Priznanie k dani - Časť informácie o daňovníkovi, sumár daní
 priznanie_k_dani_zahlavie_danovnik.pdf (703.9 kB) (703.9 kB)

Priznanie k dani - Príloha č. II. Daň z pozemkov
 priznanie_k_dani_priloha_pozemky.pdf (203.8 kB) (203.8 kB)

Priznanie k dani - Príloha č. III. Daň zo stavieb - stavba na jeden účel
 priznanie_k_dani_stavba_na_jeden_ucel.pdf (223 kB) (223 kB)

priznanie k dani - Príloha č. III. Daň zo stavieb - stavba na viac účelov
 priznanie_k_dani_stavba_na_viac_ucelov.pdf (160.5 kB) (160.5 kB)

Priznanie k dani - Príloha na zníženie alebo oslobodenie od dane
 priznanie_k_dani_priloha_znizenie.pdf (258.6 kB) (258.6 kB)

Poučenie na vyplnenie priznania
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Potvrdenie o podaní priznania
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

Oznamovacia povinnosť o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
 Oznamovacia_povinnost_o_pocte_prenocovani_a_pocte_ubytovanych_hosti.pdf (82 kB) (82 kB)

Oznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva
 Oznamenie_k_dani_za_uzívanie_verejneho_priestranstva.pdf (72 kB) (72 kB)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka