Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Legislatíva obce

Legislatíva obce

Dodatok č. 1/2016 k Štatútu obce Lehota pod Vtáčnikom
 Dodatok_c1_k_statutu_obce_Lehota_pod_Vtacnikom.pdf (194.6 kB) (194.6 kB)

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Lehota pod Vtáčnikom
 Zasady_hospodarenia_s_financnymi_prostriedkami.pdf (5.1 MB) (5.1 MB)

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Lehota pod Vtáčnikom
 Zasady_hospodarenia_s_majetkom_obce.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
 Zasady_podavania_preverovania_a_evidovania_podnetov_podavanych_v_zmysle_zakona_c_307-2014_Zz.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

Rokovací poriadok obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva obce Lehota pod Vtáčnikom
 Rokovaci_poriadok_obecnej_rady_a_komisii.pdf (242.9 kB) (242.9 kB)

Interná smernica Obce Lehota pod Vtáčnikom č. 1/2015 o vybavovaní sťažností
 Interna_smernica_Obce_Lehota_pod_Vtacnikom_c1_2015_o_vybavovani_staznosti.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

Interný predpis vyberania poplatkov za služby poskytované na Obecnom úrade v Lehota pod Vtáčnikom
 Interny_predpis_vyberania_poplatok_za_sluzby_poskytovane_na_obecnom_urade_v_Lehote_pod_Vtacnikom.pdf (93.5 kB) (93.5 kB)

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Lehota pod Vtáčnikom
 Rokovaci_poriadok_obecneho_zastupitelstva_obce_Lehota_pod_Vtacnikom.pdf (5.9 MB) (5.9 MB)

Smernica Obce Lehota pod Vtáčnikom o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Smernica_obce_Lehota_pod_Vtacnikom_o_poskytovani_informacii_v_zmysle_zakona_c_211-2000_Zz_o_slobodnom_pristupe_k_informaciam_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov_v_znp.pdf (100.6 kB) (100.6 kB)

Štatút obce Lehota pod Vtáčnikom
 Statut_obce_Lehota_pod_Vtacnikom.pdf (229 kB) (229 kB)

Štatút obecného hasičského zboru Lehota pod Vtáčnikom
 Statut_obecneho_hasicskeho_zboru_Lehota_pod_vtacnikom.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
obce Lehota pod Vtáčnikom a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom
 Zasady_odmenovania_poslancov_obecneho_zastupitelstva_obce_Lehota_pod_Vtacnikom_a_clenov_organov_zriadenych_obecnym_zastupitelstvom.pdf (174.1 kB) (174.1 kB)

webygroup
ÚvodÚvodná stránka