Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Knižnica

Obecná knižnica v Lehote pod Vtáčnikom

Dom kultúry a obecná knižnica

OZNAM - OZNAM -OZNAM - OZNAM - OZNAM
Obecná knižnica je od 16.9.2019 do 8.10.2019 zatvorená. Otvorená bude opäť od 9.10.2019. 

Obecná knižnica v Lehote pod Vtáčnikom sa nachádza v budove Domu kultúry na Námestí SNP č. 33/1. 
Knihovníčkou je od 1.2.2017 Katarína Cipovová.
Knižnica je pre verejnosť otvorená nasledovne: 
pondelok : 8,00 - 11,30 a od 13,00 do 15,30 h
utorok        8,00 - 11,30 a od 13,00 do 15,30 h
streda        8,00 - 11,30 a od 13,00 do 17,00 h
štvrtok        zatvorené
piatok        8,00 - 11,30 a od 13,00 do 14,00 h

Adresa: Námestie SNP 33/1
              972 42  Lehota pod Vtáčnikom

Tel.: 046/5469 490
        0905 856 049

e-mail: kniznica@lehotapodvtacnikom.sk

Členské v roku 2019  je nasledovné:   
občania v produktívnom veku: 3,00 €
dôchodcovia a študenti        2,00 €
deti                                          1,00 €

V súčasnej dobe pracujeme na postupnej elektronizácii knižnice. Knihy sú priebežne v rámci možností a času do katalógu doplňované. Prosíme o trpezlivosť, ďakujeme za pochopenie. 

Vstup do knižnice tu

Facebook Lehotská knižnica https://www.facebook.com/Lehotsk%C3%A1-kni%C5%BEnica-1822280458013245/?eid=ARB5baUTN3Nq1nbMk7yJAtCVyh4GtJZCMob9NfTh3WrWogdhvi_XvtGPelf_vuULq2Ptu10PkCmtBWI4

 


 

Legislatívne dokumenty platné pre knižnicu

Štatút obecnej knižnice najnovší.pdf(243.1 kB)Štatút obecnej knižnice

Fond na podporu umenia - akvizícia knižnice

FPU_logo1_modre.jpgFond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlásil Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.
Podprogram: 5.1.3. Akvizícia knižníc
Rozpočet:                          1 270,00 €
Podpora z FPÚ :  95 %      1 200,00 €
Vlastné zdroje:      5 %           70,00 €
Oprávnené obdobie : od 01.07.2018  do 30.06.2019.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-03587


 

Rok 2018

V roku 2018 pokračujem v elektronizácie knižnice. Postupne sa obmieňa knižničný fond. V roku 2017 som dostala 205 kníh darom. Za všetky knihy veľmi pekne ďakujem. Bohužiaľ, z rozpočtu obce sa podarilo kúpiť len 16 kníh.

Verím, že v roku 2018 sa situácia bude zlepšovať, čitateľov bude pribúdať, budú aj rôzne podujatia.
Prvé podujatie, ktoré sme v knižnici robili, bolo 1.2.2018 v spolupráci s 2.A triedou zo ZŠ v našej obci. Išlo o podujatie "Nakresli rozprávkovú bytosť". Deti prišli s pani učiteľkou Ďurejovou. Najskôr sme si prešli knižnicu, oboznámila som ich s tým, ako to v takej knižnici funguje, aké sú tu pravidlá a čo musia urobiť, aby sa mohli stať čitateľmi knižnice. Pozreli sme si niektoré knižky a potom sme sa presunuli do vestibulu budovy, aby tam deti v skupinkách kreslili rozprávkové bytosti z kníh, ktoré im boli pridelené. Každá skupina dostala jednu knižku, prečítali sme si z nej úryvok. Potom deti kreslili postavičku. Kreslili Pata a Mata, Pufa a Mufa, Včielku Maju, Medvedíka Brumkáči či Parádnice zajačice. Kresby boli veľmi originálne, pekné, deti sa k svojej úlohe postavili veľmi zodpovedne. 
Kresby budú umiestnené na nástenke v knižnici.
Ďakujem za peknú akciu. 


 
 • IMG_20180201_101550.jpg

  Deti kreslili rozprávkovú postavičku z knižky, ktorá im bola pridelená.

 • IMG_20180201_101557.jpg

 • IMG_20180201_101614.jpg

 • IMG_20180201_101620.jpg

 • IMG_20180201_101637.jpg

 • IMG_20180201_101650.jpg

 • IMG_20180201_101654.jpg

 • IMG_20180201_101701.jpg

 • IMG_20180201_101709.jpg

 • IMG_20180201_101718.jpg

 • IMG_20180201_101733.jpg

 • IMG_20180201_101742.jpg

 • IMG_20180201_101757.jpg

 • IMG_20180201_101806.jpg

 • IMG_20180201_101818.jpg

 • IMG_20180201_101846.jpg

 • IMG_20180201_101927.jpg

 • IMG_20180201_102732.jpg

 • IMG_20180201_102738.jpg

 • IMG_20180201_102742.jpg

 • IMG_20180201_102758.jpg

 • IMG_20180201_102810.jpg

 • IMG_20180201_102819.jpg

 • IMG_20180201_102829.jpg

 • IMG_20180201_102844.jpg

 • IMG_20180201_102856.jpg

 • IMG_20180201_102912.jpg

 • IMG_20180201_102955.jpg


 

Rok 2017

Plagát

 


 

Rok 2016

Od začiatku roka sa v knižnici konalo niekoľko podujatí s deťmi, ktoré čítali knižky, vyhľadávali rozprávky a pod. Počas roka bola knižnica niekoľkokrát zatvorená z dôvodu pracovnej neschopnosti knihovníčky p. Vlasty Ďurinovej. Od septembra 2016 bola knižnica zatvorená až do 6.3.2017. 
K 31.12.2016 knižnica evidovala 8 782 knižničných jednotiek. V tom je 2 221 odbornej literatúry pre dospelých, 3 830 ks krásnej literatúry pre dospelých, 377 ks odbornej literatúry pre deti a 2 354 ks krásnej literatúry pre deti. 
V roku 2016 sa z rozpočtu obce nekúpila ani jedna kniha, 15 kníh bolo darovaných. Výpožičiek bolo 925, z toho si 521 kníh požičali dospelí a 404 deti. 
Do knižnice bolo v roku 2016 zapísaných 114 čitateľov, z toho bolo 68 čitateľov do 15 rokov. Celkovo knižnicu za rok navštívilo 517 návštevníkov. 


 

Rok 2014 a 2013

V roku 2014 sa v knižnici uskutočnili nasledovné akcie :

 • Marec - Maratón čítania
 • Apríl - Exkurzie MŠ, ZŠ a kvízy z histórie 
 • Jún - Literárne stretnutie klubu detí "Čítanie hrou" a vyhľadávanie kníh na čas
 • Júl - Hádankovo - slovenské hádanky, porekadlá, príslovia - súťaž
 • September - Zhotov rozprávkovú masku - technika ľubovoľná
 • December - Recitačná súťaž na tému Vianoce a rodina 

 

V roku 2013 knižnica získala v rámci projektu Obnova knižného fondu 500 euro na nákup nových kníh. Počas celého roka zbierajú priebežne detskí čitatelia pečiatky za prečítané knižky a najlepší bývajú odmenení.  Počas celého roka prebieha súťaž Maratón čítania. Deti prídu do knižnice, vezmú si ľubovoľnú knižku a čítajú na čas, vyhľadávajú knižky podľa autorov na čas.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka