Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty realizované v obci zo ŠF EÚ a iné dotácie

Podpora opatrovateľskej služby v obci Lehota pod Vtáčnikom

Tabulka_LPV-page-001.jpg

link na zmluvu

 


 

Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lehota pod Vtáčnikom

Predchádzanie vzniku BRKO.jpg

 

 


 

Obnova knižného fondu - akvizícia knižníc.

FPU_logo2_cierne (1).jpgFond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlásil Výzvu č. 9/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.
Podprogram: 5.1.3. Akvizícia knižníc
Rozpočet:                          1 270,00 €
Podpora z FPÚ :  95 %      1 200,00 €
Vlastné zdroje:      5 %           70,00 €
Oprávnené obdobie : od 01.07.2018  do 30.06.2019.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-03587


 

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 1 "Infraštruktúra vzdelávania"

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 1 "Infraštruktúra vzdelávania"
Opatrenie č. 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
Názov projektu : Generálna oprava a rekonštrukcia základnej školy.

Celkové náklady projektu :                   676 365,00 €
Európska únia              85 %               574 910,00 €
Štátny rozpočet            10 %                67 637,00 €
Vlastné zdroje                5 %                33 318,00 €       


 

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 4 "Regenerácia sídiel"

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 4 "Regenerácia sídiel"
Opatrenie č. 4.1. Regenerácia sídiel
Názov projektu : Rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev po povodniach

Celkové náklady projektu :                         438 060,00 €
Európska únia                  85 %
Štátny rozpočet                10 %
Vlastné zdroje                   5 %  


 

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 4 "Regenerácia sídiel"

Regionálny operačný program
Prioritná os č. 4 "Regenerácia sídiel"
Opatrenie č. 4.2. Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Názov projektu: Rekonštrukcia hasičskej stanice v Lehote pod Vtáčnikom

Celkové náklady projektu :                176 176,00 €
Európska únia :             85 %                      
Štátny rozpočet             10 %
Vlastné zdroje                5 %


 

Regionálny operačný porgram životné prostredie
Prioritná os č. 3 "Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov"

Operačný program životné prostredie
Prioritná os č. 3 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
Názov opatrenia : 3.1. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy.
Názov projektu : Ochrana ovzdušia v obci Lehota pod Vtáčnikom - nákup multifunkčného čistiaceho auta

Celkové náklady projektu :                           361 374,00 €
Európska únia                    85 %
Štátny rozpočet                  10 %
Vlastné zdroje                      5 %


 

Generálna oprava a rekonštrukcia základnej školy

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 
Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ

Generálna oprava ZŠ


 
 

 
Položky 1-40 z 47

Ďalšie fotogalérie

webygroup
ÚvodÚvodná stránka