Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa ustanovujú miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Vybavuje

Mgr. Lenka Šnircová, referentka daní a poplatkov
tel.: 046/546 91 15, mobil: 0902 967 594
e-mail: lenka.snircova@lehotapodvtacnikom.sk


Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov obce. Dane sú povinné platiť fyzické osoby a právnické osoby. Je povinnosťou fyzických aj právnických osôb dobrovoľne oznámiť obci, že im vznikla daňová povinnosť, ako aj daň dobrovoľne zaplatiť. Druhy miestnych daní(predmet dane, sadzby, lehoty, oslobodenia, …) sú ustanovené v jednotlivých všeobecne záväzných nariadeniach obce.


Obec zaviedla na svojom území nasledovné miestne dane a poplatky:

 

Všeobecne záväzné nariadenie a schválené dodatky k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady sú k nahliadnutiu na podstránke Všeobecne záväzné nariadenia.

 

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení.

 

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

 

 

 

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka