Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte v Lehote pod Vtáčnikom

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorovVytlačiť
 

erb obceObec Lehota pod Vtáčnikom v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu:

  • nebytové priestory slúžiace školskému stravovaniu v objektoch ZŠ Lehota pod Vtáčnikom, ul. Školská 766/2 nájomcovi gastronova, s.r.o., so sídlom Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, IČO: 47 008 806 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prenájmu priestorov dlhodobému nájomcovi na účely poskytovania školského stravovania pre žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ v obci v súlade so zák. č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a vyhl. MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka