Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte v Lehote pod Vtáčnikom

Miestne dane a poplatkyVytlačiť
 

ilustračné fotoVážení spoluobčania,

obec Lehota pod Vtáčnikom v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady žiada všetkých spoluobčanov, u ktorých nastali k 1. januáru 2019 vo vlastníctve alebo v správe pozemkov a stavieb, ako aj  zmeny v oblasti dane za psa,            

aby tieto prišli osobne nahlásiť na obecný úrad   v termíne do 31. januára 2019 a následne vypísali nové tlačivá k dani z nehnuteľností a dane za psa.

Pripomíname, že predmetom dane za psa je každý pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Občania, ktorým vznikla  oznamovacia povinnosť voči poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, sú povinní v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Ak občania požadujú zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, musia predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Zároveň obec Lehota pod Vtáčnikom upozorňuje, že v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely č. 268/2014 Z. z. platnej od 15. 10. 2014 nastala nasledovná zmena: pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Upozorňujeme, že správca dane za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote má povinnosť uložiť pokutu do výšky vyrubenej dane!

Bližšie informácie sú uvedené  v prílohe a  vo Všeobecno-záväznom nariadení obce Lehota pod Vtáčnikom č.2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Dodatku č.3/2017 k Všeobecno záväznému nariadeniu obce Lehota pod Vtáčnikom č.4/2011 o miesntych daniach.


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka