Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte v Lehote pod Vtáčnikom

Informácia starostu obce o podanom zámere na vytvorenie Farmy Slniečko Vytlačiť
 

ilustračné fotoVážení spoluobčania.

V ostatných dňoch sa rozšírila informácia o podanom zámere k výstavbe Farmy Slniečko, v ktorej má byť umiestnené 2500 kusov kráv – dojníc.

Sme ako dotknutá obec a povoľujúci orgán, podľa § 23 odstavec 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Obec je povinná v zmysle platných zákonov zaujať i k danej problematike svoje stanovisko a zaslať orgánu v tomto prípade Okresnému úradu Prievidza odboru starostlivosti o životné prostredie.

Vychádzajúc z týchto zákonných ustanovení obec dala 10.07. 2018 k zámeru navrhovanej činnosti toto stanovisko.

1) v súčasnosti je v územnom pláne obce predmetná lokalita navrhovaná len na poľnohospodárske účely, využitie s kultúrou TTP, preto predložený zámer môže byť zaradený len do podnetov na zmenu územného plánu, v rámci pripravovaných zmien územného plánu. 2) obec žiada o posudzovanie vplyvov na životné prostredie a zároveň žiada o rešpektovanie pripomienok príslušných orgánov, organizácií, ako aj občanov obce Lehota pod Vtáčnikom,

3) v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie žiadame venovať osobitnú pozornosť nakladaniu s odpadovými vodami a žiadame odborne posúdiť dostatočnosť postupov uvedených na str. 47,48 zámeru, hlavne posúdiť dostatočnosť objemu záchytných zariadení odpadových vôd z výroby a maštalí.

Obec žiada, aby sa všetka činnosť posudzovala podľa EIA – čo znamená posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Ide o prvý vstup obce k riešeniu danej problematiky. Následne dojde posudzovanie návrh územného plánu, ktorý bude daný na pripomienkovanie všetkým zainteresovaným orgánom a občanom našej obce, komisiám obecného zastupiteľstva, obecnému zastupiteľstvu a až po týchto pripomienkach starosta obce predkladá územný plán k rokovaniu na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Tento postup v tak dôležitej oblasti a vplyvu na životné prostredie bude v našej obci aj dodržaný.

Súčasne Vám vážení spoluobčania oznamujem, že odbor starostlivosti o životné prostredie dňom 12.07. 2018 podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o starostlivosti o životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerušuje na dobu 60 dní  navrhovateľovi Poľno Vtáčnik, a.s. Lehota pod Vtáčnikom správne konanie navrhovanej činnosti Farma Slniečko – Lehota pod Vtáčnikom.

Prejavujem presvedčenie, že občania našej obce tak ako doposiaľ i v ďalšom období nedajú na zavádzajúce informácie spojených s neznalosťou danej problematiky.

Súčasne Vám oznamujem, že rozhodnutie Okresného úradu a naše stanovisko je zverejnené na našej webovej stránke obce a na informačných úradných tabuliach obce.

 

Ďakujem za pochopenie s úctou k Vám

 

                                                                                  Starosta obce RSDr. Ján Cipov

           

 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka