Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2

Tlačivá

Evidencia obyvateľstva a matrika

Čestné prehlásenie - editovateľné
 Cestne_prehlasenie.doc (13 kB) (13 kB)

 
Čestné prehlásenie
 Cestne_prehlasenie.pdf (36.8 kB) (36.8 kB)

 
Splnomocnenie - editovateľné
 Splnomocnenie.doc (12 kB) (12 kB)

 
Splnomocnenie
 Splnomocnenie.pdf (37.5 kB) (37.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie matričného dokladu
 Ziadost_o_vydanie_matricneho_dokladu.pdf (19.1 kB) (19.1 kB)

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu - editovateľný
 Navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.doc (21 kB) (21 kB)

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf (58.6 kB) (58.6 kB)

 
Ústny návrh na zrušenie trvalého pobytu - editovateľný
 Zaznam_ohlasovne_z_ustneho_navrhu_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.doc (22 kB) (22 kB)

 
Ústny návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Zaznam_ohlasovne_z_ustneho_navrhu_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.pdf (62.7 kB) (62.7 kB)

 

Miestne dane a poplatky - tlačivá na stiahnutie

Priznanie k dani - Príloha č. IV. Daň z bytov a nebytových priestorov
 priznanie_k_dani_byt_neb_priestor.pdf (190.2 kB) (190.2 kB)

 
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie_pre_FO_a_PO_k_miestnym_daniam.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
Priznanie k dani - Časť informácie o daňovníkovi, sumár daní
 priznanie_k_dani_zahlavie_danovnik.pdf (703.9 kB) (703.9 kB)

 
Priznanie k dani - Príloha č. II. Daň z pozemkov
 priznanie_k_dani_priloha_pozemky.pdf (203.8 kB) (203.8 kB)

 
Priznanie k dani - Príloha č. III. Daň zo stavieb - stavba na jeden účel
 priznanie_k_dani_stavba_na_jeden_ucel.pdf (223 kB) (223 kB)

 
priznanie k dani - Príloha č. III. Daň zo stavieb - stavba na viac účelov
 priznanie_k_dani_stavba_na_viac_ucelov.pdf (160.5 kB) (160.5 kB)

 
Priznanie k dani - Príloha na zníženie alebo oslobodenie od dane
 priznanie_k_dani_priloha_znizenie.pdf (258.6 kB) (258.6 kB)

 
Poučenie na vyplnenie priznania
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

 
Potvrdenie o podaní priznania
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

 
Oznamovacia povinnosť o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
 Oznamovacia_povinnost_o_pocte_prenocovani_a_pocte_ubytovanych_hosti.pdf (82 kB) (82 kB)

 
Oznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva
 Oznamenie_k_dani_za_uzívanie_verejneho_priestranstva.pdf (72 kB) (72 kB)

 
Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad
 Ziadost_o_znizenie_poplatku_za_KO.pdf (425.6 kB) (425.6 kB)

 
Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad
 Ziadost_o_odpustenie_poplatku_za_KO.pdf (353.4 kB) (353.4 kB)

 

Stavebná a bytová oblasť

Žiadosť o stavebné povolenie a dodatočné povolenie
 Ziadost_o_stavebne_povolenie_a_dodatocne_povolenie.pdf (230.2 kB) (230.2 kB)

 
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom dozore stavby
 Vyhlasenie_kvalifikovanej_osoby_o_odbornom_dozore_stavby.pdf (176.2 kB) (176.2 kB)

 
Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_kolaudaciu_stavby_a_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf (200 kB) (200 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla
 Ziadost_o_urcenie_supisneho_orientacneho_cisla.pdf (356.5 kB) (356.5 kB)

 
Žiadosť na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_na_povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia.pdf (205.2 kB) (205.2 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlasenie_drobnej_stavby.pdf (201.6 kB) (201.6 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 Ohlasenie_stavebnych_uprav_udrziavacich_prac.pdf (193.5 kB) (193.5 kB)

 
Žiadosť na výrub drevín
 Ziadost_na_vyrub_drevin.pdf (194.1 kB) (194.1 kB)

 
Žiadosť o stanovisko obce k odňatiu poľnohospodárskej pôdy
 Ziadost_o_stanovisko_obce_k_odnatiu_polnohospodarskej_pody.pdf (98.4 kB) (98.4 kB)

 
Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodariacich roľníkov
 Ziadost_o_zapis_do_evidencie_samostatne_hospodariacich_rolnikov.pdf (224.6 kB) (224.6 kB)

 
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 Ziadost_o_pridelenie_najomneho_bytu.pdf (340.3 kB) (340.3 kB)

 

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf (25.9 kB) (25.9 kB)

 

Podnikateľská činnosť

Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území obce Lehota pod Vtáčnikom - editovateľné
 Ohlasenie_prevadzkarne_a_casu_predaja_v_obchode_a_vprevadzke_ sluzieb_na_uzemi_obce_Lehota_pod_Vtacnikom.doc (27 kB) (27 kB)

 
Ohlásenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území obce Lehota pod Vtáčnikom
 Ohlasenie_prevadzkarne_a_casu_predaja_v_obchode_a_vprevadzke_ sluzieb_na_uzemi_obce_Lehota_pod_Vtacnikom.pdf (53.6 kB) (53.6 kB)

 

dnes je: 20.4.2018

meniny má: Marcel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka